Impressum

Tražim.com d.o.o. BiH

Direktor:
Hasan Džonlagić

Glavni i odgovorni urednik:
Emir Ganibegović

Art direktor:
Jasmin Mulabdić

Redakcija:
Hasan Džonlagić
Jasmin Mulabdić
Emir Ganibegović
Milan Đurić
Vedad Šaranović
Jelena Jokić
Vanja Košutić

Video produkcija:
AutoPijaca

Web developer:
Jasmin Mulabdić

Tražim.com d.o.o.
Ljubljanska 12
71000 Sarajevo BiH

Fax: +387 33 225 960
Mob: +387 61 132 292

PDV broj
201214750007

Web:
www.autopijaca.ba
www.autopijaca.rs
www.autopijaca.me
www.autopijaca.tv
www.automobili.ba

E mail:

Informacije
info@autopijaca.ba

Podrška korisnicima
kontakt@autopijaca.ba

Marketing
marketing@autopijaca.ba

Android aplikacije:
AutoPijaca BiH
AutoPijaca Srbija

iOS aplikacije :
AutoPijaca BiH
AutoPijaca Srbija